Tayyebi's Blog
Search Hashtags: soon فا en
Categories,
Category 2,
Cate 3

پرونده دانشجویی: قسمت چهارم - مدار منطقی به چه درد ما می‌خورد؟

کامپیوتر‌های امروزی مدار‌های الکترونیکی هستند، که با منطق بولی کار می‌کنند. در درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر که به ساخت کامپیوتر پایه منجر می‌شود، در رابطه با گیت‌ها ، اپراتور‌ها، جبر بولی، حافظه، واحد پردازش و منطق، خطوط انتقال داده و ... بحث می‌شود.

دموی افراد کم حوصله

یک کاربرد از مدار‌های منطقی برای تولید کردن واحد چهار بیتی حافظه:

معرفی

ویدیویی مخصوص افرادی که بیشتر حوصله دارند:

طراحی یک رم چهار بیتی!

سوالی دارید؟

ایمیل بزنید یا تلفن کنید یا تلگرام پیغام بگذارید:

Telegram: https://t.me/mrezatayyebi

قسمت قبل (سوم)

برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم؟ http://tyyi.net/view.php?id=9

قسمت بعد (پنچم)

منابع رشته‌ی مهندسی کامپیوتر http://tyyi.net/view.php?id=14

datetime: 2019-11-27 22:23:27 author: tayyebi
About,
Meta content,
Author,
etc...