۵۰ قطعه برتر موسیقی کلاسیک غرب

در دست نگارش

مقدمه اگر قرار باشد به سیاره مریخ بروم و حق داشته باشم پنجاه قطعه‌ی موسیقی کلاسیک غرب را همراه داشته باشم، فهرست زیر خواهد بود. معیار‌ها را متعاقبا اعلام خواهم کرد. قطعه‌ای که به عنوان شاهد انتخاب شده است، با قلم درشت معرفی شده است.

 • Vivaldi: Four Seasons – Winter
 • Beethoven: Symphony No. 5
 • Brahms: Hungarian Dance No. 1
 • Mozart: Eine Kleine Nachtmusik
 • Mozart: Symphony no. 40
 • Brahms: Hungarian Dance No. 5
 • Bach: Violin Concerto
 • Schubert: Serenade “Leise Flehen Meine Lieder”
 • Liszt: La Campanella
 • Chopin: Three Nocturnes – Op. 9 – No. 3
 • Wagner: Tannhauser – Arrival Of The Guests At Wartburg
 • Verdi: La Traviata – Libiamo ne’ lieti calici
 • Tchaikovsky: Eugene Onegin – Polonaise
 • Strauss: The Gypsy Baron Introduction

یکجا بشنوید: https://soundcloud.com/mohammad-reza-tayyebi/sets/top-50-classical-music

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *