کشور «ب»

«جامعه‌ی متعالی»

بسیار به این ترکیب واژگان فکر کرده‌ام. چشمان خود را کنجکاوِ دیدن نشانه‌هایش بار آورده‌ام.

فرض

می‌دانم که کم آدمی پیدا می‌شود که مثل ژول ورن، چنان از قفس زمان رها شده باشد که در قرن هجدهم، قرن بیست و یکم را پیش‌بینی کرده باشد. اما بیاید به قدر وسع بکوشیم! کشوری را فرض کنید به نام کشور «الف». این جهان کوچک و انتزاعی ماست. این کشور به قدری پیش‌رفته است که هیچ کدام از مسائل امروزی ما را ندارد.

در علوم انسانی: همه‌ی شهروندان در آن از تحصیلات «واقعی» و کاربردی برخوردارند، متحد اند، از بالاترین و سریع‌ترین سطح و امکانات گفتمان برخوردارند، و کمترین هدر رفت زمان را برای هماهنگی و یک دست شدن دارند. همسایگان این کشور نیز از موهبت‌هایش بی‌بهره نمانده‌اند و مرز‌هایی باز دارد.

در علوم مهندسی: به ابزار‌هایی با بهینه‌ترین مصرف انرژی دست یافته‌اند؛ و از نظر پسماند با زمین به تعادل رسیده و هرآنچه که در طی قرن‌ها هدر داده‌اند را به زمین باز گردانده‌اند.

در علوم تجربی: سرطان، افسردگی، بیماری‌های میکروبی و ویروس‌ها تحت کنترل قرار گرفته‌اند و با کمترین هزینه و زمان درمان می‌شوند.

و هر‌آنچه که در علومی که می‌توانیم و نمی‌توانیم تصور کنیم، نمی‌توانیم تصور کنیم.

کشور «الف» آرزوی «شهروندان» امروزی است. طوری که برای هر نیاز، پاسخی وجود دارد که «متعالی‌ترین فیلسوفان» آن پاسخ را تایید می‌کنند.

فرض دوم

کشور متعالی «الف» را کمی امروزی‌تر کنیم و آن را کشور «ب» بنامیم. در علوم مهندسی هنوز بحث بر سر استفاده از مواد بازیافتی برای تولید‌های انبوه است. کسی به درمان افسردگی اهمیت نمی‌دهد. و هنوز در اجلاس مشکل یکی کردن تعاریف وجود دارد.

اما یک تفاوت اساسی با کشور‌هایی که ما می‌شناسیم دارند. مایی که محصور قفسی کوچک هستیم و هرگز بال‌هایمان را برای پرواز نگشوده‌ایم. حتی سعادتمندترینمان تنها در رویای غریزی به این فکر کرده‌است که «آیا ما هم می‌توانیم پرواز کنیم؟».

تفاوت این است که کشور «ب» حرکت به سمت «تعالی» را آغاز کرده است و مردم به این باور رسیده‌اند که باید مسولیت بپذیرند، از تنبلی فراری باشند، و با وجود تمام مسایل بنیادی، به دنبال حل مسئله‌هایی باشند که باید از پسش برآیند. و مفروض است که سرنوشت کشور «ب»، حتما و قطعا در نهایت کشور «الف» خواهد بود.

سوال

فرض کنید در کشور «ب» زندگی می‌کنیم. پرسش‌هایی از مشاغلی که می‌شناسم می‌آورم.

تکلیفی بر عهده‌ی پژوهشگری است:

  • تکلیف محول شده کاربردی و حلال هیچ مشکلی نیست. پژوهشگر چه باید بکند؟
  • منابع برای انجام دادن تکلیف کافی نیست. پژوهشگر چه باید بکند؟
  • پژوهشگر دست تنها از پس تکلیف بر نمی‌آید، نیروی جایگزینی هم نیست. پژوهشگر چه باید بکند؟

مهندسان در روند انجام یک پروژه، به مشکلی برخورد کرده‌اند:

  • حرفی شنیده می‌شود: «کجای این مملکت درست است که کار ما بخواهد درست باشد؟». مهندسان چه باید بکنند؟
  • یکی از اعضای تیم از دانش و تخصص کافی برای مسولیت محول شده برخوردار نیست. مهندسان چه باید بکنند؟
  • ممکن است مشکل مشابهی برای یک رقیب تجاری پیش آید و چندین کسب و کار متضرر می‌کند. مهندسان چه باید بکنند؟

معضلی در اجتماع وجود دارند و گروهی از هنرمندان آن را درک کرده‌اند.

  • سبک ایشان دلخواه مردم نیست. هنرمندان چه باید بکنند؟
  • این گروه با کمبود منابع مواجه اند. هنرمندان چه باید بکنند؟
  • این سخن اگر از زبان گروهی دیگر خارج شود، موثر‌تر خواهد بود. هنرمندان چه باید بکنند؟

زمانی برای تفکر

ذهنتان را چند دقیقه خالی کنید. در محیطی آرام بنشینید. یا یک موسیقی فاخر بی‌کلام آرام از هنرمندی بی‌نشان گوش کنید. سیبی را ببویید. و فکر کنید. فکر کنید که اگر در کشور «ب» بودم، مطمئن بودم که سرنوشت کشورم، حتما و قطعا کشور «الف» خواهد بود، قبول می‌کردم که «کجای این مملکت درست است که کار ما بخواهد درست باشد؟» را دلیل کوتاهی خود کنم؟

آزادگی

آزادگی همیشه کار هر کسی نبوده است. کشاورزی صد سال پیش گوشه‌ای از دنیا می‌زیسته است. فقط یک کشاورز بوده است. اما به واسطه‌ی شریک شدن تنها اندوخته‌ی زمستان خود با همسایه‌ای که محصولش را سرما زده، یک آزاده بوده است. آزادگی در مقابل «زمستان»، یعنی بزرگ‌ترین ترس و تهدید زندگی‌اش.

امروز زمستان ما چیست؟ ما چگونه می‌توانیم آزاده باشیم؟ آزاد از قفس بزرگترین ترس‌هایی که می‌شناسیم. راستی یادمان باشد بخواهیم از نوازنده‌ی پیر گوشه‌ی خیابان، برایمان موسیقی حال و روز امروزمان را بنوازد، نمی‌دانم شاید آن قطعه «We Are» از «Aleksey Chistilin» باشد. آیا دسته جمعی با او خواهیم رقصید؟

به دنبال پاسخ

شاید پرسشی که در لحظه‌ی ترک جهان در ذهن خواهم داشت، این است که تاریخ بر چه چیزی از ما گواهی خواهد داد؟

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *