درامدی بر دیدگاه آفنسیو در متاپروگرمینگ به زبان پی‌اچ‌پی

ینجا داریم چکار می‌کنیم؟

آیا داریم آموزش می‌دیم چطوری با پی‌اچ‌پی یه ویروس بنویسید؟ بله دقیقا ولی نه حتما.

آیا با این میشه کار بدی کرد؟

نه نمی‌شه. با این کد نمی‌شه حتی به یک مورچه آسیب زد. اصلا هدف ما از این بحث هم آسیب زدن به کسی نیست و یا اینکه آسیب زدن چقدر کار مهم و باحالی باشه!

پس چرا آموزش دادیم؟

برای اینکه توی این فیلم از رمزنگاری، حمله‌ی داس (شاید دی‌داس) و بک‌دور صحبت می‌کنیم که خیلی مهمه بلد باشیم. در ضمن داریم راجع به متاپروگرمینگ حرف می‌زنیم.

متا پروگرمینگ چیه؟

فعلا داشته باشید اینکه یه برنامه بنویسیم که یه برنامه بنویسه!

بریم سر اصل مطلب: فیلم

منبع این فیلم کجاست؟

این ارائه پیشتر توسط آقای Ben Dechrai در چند کنفرانس اجرا شده بود که می‌توانید یکی از فیلم‌ها را در آدرس یوتوب زیر مشاهده نمایید: https://www.youtube.com/watch?v=2Ra1CCG8Guo&t=150s

CODE OF ETHICS. چرا اخلاق را رعایت کنیم؟ چون انسانیم.

چطور اخلاق را رعایت کنیم؟ https://www.eccouncil.org/code-of-ethics/

سورس کد

https://gist.github.com/tayyebi/0849501f74712215bf2478388d32fe8c

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *