داستان اعداد

همانطور که قبلا هم صحبتش شده همه جا، کپلر، پدر علم نجوم نوین، معتقد بود که خداوند جهان را به زبان اعداد خلق کرده است.

شاید اگر خیلی بنیادین فکر کنیم، ماهیت جهان فیزیکی که ما تجربه می‌کنیم را هرآنچه که از ریاضی می‌شناسیم تشکیل داده باشد. در اصل این حهان با تمام پیچیدگی‌هایش یک Mini World از برخی از کاربر‌های ریاضی باشد که در قالب آنچه فیزیک می‌نامیم ما را در خود احاطه کرده است.

برای مثال موسیقی که خود مشتی امواج است که تاثیری شیمیایی روی بدن انسان‌ها می‌گذراد و به عنوان عامل‌های هوشمند بسیار به آن علاقه داریم. همین موسیقی را با شناسه‌هایی نظیر حجم، طنین، زمان، فرکانس و غیره می‌شناسند که اگر چندین سیگنال در همان محدوده‌ها با همان ویژگی‌های قطعات بتهوون ایجاد کنیم، از جا خواهیم پرید و خواهیم گفت: من این قطعه را می‌شناسم؛ این سمفونی پنجم است!

حالا عده‌ای از ما که از بهره‌ی هوشی بالاتری در این موارد برخوردار بودند، سعی کردند که در دل این جهان کوچکی که خود کاربردی از ریاضیات است، مدل‌های کوچکتری بسازند که در قد و قواره‌ی فهم انسان باشد و آن‌را در قالب قضایا و نظریات بیان کنند. برای مثال در جهانی انتزاعی سه پاره خط را باهم برخورد دهند، آن‌را مثلث بنامند و فیثاغورث نامی پیدا شود و رابطه‌ی بین طول این پاره خط‌ها را در قالب یک قضیه بیان کند. وقتی که مغز انسان توانست روی چنین مسئله‌ی کوچکی تمرکز کند، خواهد توانست با تعمیم دادن آن، مسایلی را در شهر و ساختمان سازی حل کند که آزمون و خطای آن گران‌تر از چند ورق کاغذ خرج بر می‌داشت. این قصه‌ی جذابیت ریاضیات است. حذف کردن اضافه‌های یک مسئله و کوچک کردن آن تا حدی که در مغز انسان یا ماشین‌های حساب‌گر جا بگیرد. نهایتا کشف و شهود در آن جهان انتزاعی کوچک ایزوله اتفاق بیافتد و شاید با تعمیم دادن آن به جهان بیرون بتوان برای دیگرانی که در آن عالم سیر نکرده‌اند، تردستی کرد.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *