منت خدای را عز و جل

به یاد دارم دبیر ادبیات اول راهنماییمان که چندی به دیدار معشوق شتافتند، جناب آقای گیوه‌ای، دانش‌آموزان پایه‌ی اول مدرسه‌ی راهنمایی خواجه‌نصیر را تکلیف به حفظ فرازی از مقدمه‌ی گلستان سعدی کردند. در مراسم ختم ایشان، دبیران کهنه‌کار و شاگردان قدیم و جدید همگی جمع بودند. ایشان معتقد بودند که هر ایرانی باید دیباچه‌ی گلستان را از بهر باشد؛ چه سرآغازی بهتر از کلام پادشاه سخن؟! – به روز رسانی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۷

منبع: گنجور

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت (سورهٔ ابراهیم – آیهٔ ۷) هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

از دست و زبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید

اِعملوا آلَ داودَ شکراً وَ قلیلٌ مِن عبادیَ الشکور (سورهٔ سبأ – آیهٔ ۱۳)

بنده همان به که ز تقصیر خویش

عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندیش

کس نتواند که به جای آورد

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد

ای کریمی که از خزانه غیب

گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم

تو که با دشمن این نظر داری

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *