رمز عیان موفقیت، تمرین

اگر در کتاب‌های موفقیت به دنبال رمز موفقیت می‌گردید، به نظرم باید به توصیه‌ای «دم دستی» توجه کنید: تمرین کردن!

تمرین چیست؟

تمرین یعنی شکستن کار به واحد‌های کوچک و تکرار و تکرار و تکرار آن تا زمانی که بتوانید تمام جنبه‌های کلیدی هر بخش را بشناسید و آن را به بهترین نحو انجام داده و درنهایت همه‌ی کارها را در مجموعه‌ای هدفمند در کنار هم انجام دهید.

کار تا کجا باید شکسته شود؟

کار باید تا سطحی شکسته و کوچک شود که کمترین وابستگی با دیگر کارها را داشته باشد، بتوان آن‌را مستمرا انجام داد، و بتوان آن را ارزیابی کرد.

در تمرین به چه نکاتی دقت کنیم؟

ابتدا درست انجام دادن کار؛
سپس افزایش سرعت انجام کار.

صبر

برای نتیجه گرفتن عجول نباشید.

جمع بندی

تمرین کردن را هرگز نباید به دست فراموشی سپرد. حتی اگر در کاری بسیار حرفه‌ای هستید، همیشه زمانی را برای تمرین کردن بخش‌های کوچک کار قرار دهید. ممکن است به مرور زمان ترکیب کارها به نحوی قرار گرفته باشد که راندمان مناسب را نداشته باشد و تمرین می‌تواند راه چاره باشد.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *