محمد‌رضا طیبی

(۱۳۷۷ - )

دانش‌جو

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

آن روز است كه انسان پند گيرد؛ اما كجا او را جاى پندگرفتن باشد؟